Xét nghiệm di truyền đánh giá nguy cơ ung thư

Một số gia đình có nguy cơ cao với một vài loại ung thư, nguyên nhân do đột biến gen di truyền. Bệnh nhân có thể xét nghiệm những gen này. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố cần cân nhắc trước khi thực hiện xét nghiệm gen.