Xạ trị trong là gì?

Bài viết giúp quý bệnh nhân biết được một số phương pháp xạ trị trong (nội xạ trị cơ bản).