Ung Thư và Hệ tuần hoàn Máu

Hệ tuần hoàn là hệ cơ quan quan trọng gồm tim và hệ thống mạch máu giúp đưa các chất dinh dưỡng đi nuôi khắp cơ thể. Khi cơ thể mắc ung thư, các tế bào lỗi hay các tế bào ung thư có thể len lỏi qua dòng máu để xâm lấn vào các cơ quan khác và tạo nên ung thư thứ phát.