Ung Thư Tái Phát – Hiểu Rõ Nguyên Nhân

Ung thư tái phát có thể do phương pháp điều trị ban đầu không loại bỏ tất cả các tế bào ung thư hoặc tế bào ung thư đã lan những bộ phận khác trong cơ thể