Tình dục và ung thư dành cho các cặp đôi

Hãy tìm hiểu về cách hỗ trợ bạn tình nếu họ bị ung thư. Bạn cũng có thể sẽ tự hỏi làm thế nào để đối phó với bất kì thay đổi nào trong đời sống tình dục của bạn.