Thay đổi cảm xúc 

Bạn có thể trải qua nhiều cảm xúc khác nhau trong quá trình xạ trị. Cảm giác mệt mỏi có thể khiến cảm xúc của bạn tệ hơn. Tuy nhiên, có nhiều cách để tìm được sự hỗ trợ và giúp đỡ.