Tế Bào Ung Thư  – Đặc Tính, Quá Trình Sinh Trưởng

Tế bào ung thư có cấu trúc và đặc tính hoàn toàn khác biệt, nó bỏ qua quá trình trưởng thành, tăng trưởng nhanh và dễ lây lan sang các bộ phận khác