Sụt cân (trong quá trình xạ trị)

Bài viết cung cấp kiến thức bạn cần biết về tầm quan trọng khi duy trì cân nặng trong quá trình xạ trị và các phương pháp giúp tránh sụt cân khi xạ trị vùng đầu cổ.