Sống Tích Cực Để Đối Diện Ung Thư

Thái độ sống và suy nghĩ tích cực có thể giúp bạn ứng phó tốt hơn với ung thư. Dẫu vậy, sẽ có lúc bạn cảm thấy thấp thỏm và lo lắng về chính tương lai của mình.