Sống hòa hợp với diện mạo mới

Nhiều bệnh nhân nhận thấy rằng tìm hiểu trước những thay đổi có thể xảy ra sau khi tham gia điều trị ung thư, giúp họ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hơn để đối diện với thực tế sau đó. Hãy trao đổi với bác sĩ và y tá về những khả năng có thể xảy ra trước khi tiến hành điều trị.