Rụng tóc khi xạ trị

Việc xạ trị ở vùng đầu có thể làm rụng tóc cũng như dẫn đến một số thay đổi liên quan đến tóc. Biết được điều này để bạn có những biện pháp chăm sóc tóc sau khi thực hiện xạ trị.