Kiểm soát buồn nôn bằng chế độ ăn phù hợp

Có những phương pháp kiểm soát buồn nôn khác bên cạnh việc sử dụng thuốc, có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn, đơn cử như thay đổi chế ăn uống