Chuẩn Bị Trước Phẫu Thuật (P2): Mang Gì Khi Nhập Viện?

Bạn có thể sẽ nhập bệnh viện vào ngày phẫu thuật. Dưới đây là danh sách vật dụng cần mang theo cùng một số lời khuyên giúp bạn bớt áp lực khi chuẩn bị.