Ống thông tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên (PICC)

Trong hóa trị liệu, các loại thuốc và dịch lỏng có thể được đưa vào cơ thể thông qua ống PICC. PICC là viết tắt của Peripherally Inserted Central Catheter (Ống thông tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên) – một loại ống đặt bên trong cơ thể.