Những triệu chứng của bệnh trầm cảm

Các triệu chứng của trầm cảm như giảm cân và mệt mỏi có thể do ung thư gây ra hoặc sinh ra trong quá trình điều trị. Không phải lúc nào những triệu chứng này cũng là dấu hiệu của bệnh trầm cảm ở bệnh nhân ung thư