Xuất phát điểm của nhiễm trùng

Sốt có thể là một trong những triệu chứng đầu tiên khi bạn bị nhiễm trùng, nó cho thấy hệ miễn dịch của bạn đang cố gắng chống lại nhiễm trùng.