Mặt nạ và khuôn xạ trị

Mặt nạ và khuôn xạ trị được sử dụng để cố định bộ phận cơ thể cần được điều trị để đạt hiệu quả cao trong quá trình xạ trị. Mặt nạ xạ trị có thể được đặt vào vùng đầu, cổ… và khuôn xạ trị có thể được dùng cho cánh tay, cánh chân hoặc vú…