Lo Ngại Khi Dùng Thuốc Giảm Đau Ung Thư

Nhiều phương pháp sử dụng thuốc giảm đau có thể giúp giảm nhẹ cơn đau ung thư. Tuy vậy, hiệu quả có thể bị ảnh hưởng bởi những lo lắng khi dùng thuốc giảm đau.