Liệu pháp Hormone

Những liệu pháp hormone là những quá trình điều trị sử dụng hormone hoặc thuốc chặn hormone.