Liệu pháp hóa trị qua đường tĩnh mạch

Hóa trị liệu qua đường tĩnh mạch là truyền thuốc hóa trị vào trong tĩnh mạch. Bạn có thể được chỉ định sử dụng thuốc ở dạng tiêm hoặc dạng nhỏ giọt.