Lên kế hoạch xạ trị ngoài

Bác sĩ xạ trị sẽ lên kế hoạch xạ trị chiếu ngoài hay nói cách khác tìm ra liều xạ trị và vị trí chính xác cần xạ trị ở mỗi bệnh nhân. Buổi lên kế hoạch này có thể kéo dài từ 15 phút đến 2 tiếng.