Làm thế nào để nói với con trẻ về cái chết

Việc mất đi một người thân đối với trẻ nhỏ thực sự rất khó có thể chấp nhận. Dưới đây là những gợi ý để bạn có thể giúp con trẻ có thể hiểu về cái chết và sự ra đi của bạn để giúp cho trẻ có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó.