Kế hoạch hóa trị

Hóa trị liệu là một quá trình bao gồm nhiều chu kỳ điều trị khác nhau. Một quá trình điều trị thường kéo dài từ 3 – 6 tháng với khoảng 4 – 8 đợt điều trị.