Hoá trị và khả năng sinh sản của nam giới

Một số thuốc hóa trị có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới, tạm thời hoặc vĩnh viễn, như giảm lượng tinh trùng hoặc làm suy yếu khả năng thụ tinh của tinh trùng