Hoá Trị Liệu Trong Ung Thư

Hoá trị liệu là một phương pháp điều trị ung thư sử dụng một hoặc nhiều thuốc kháng ung thư. Các loại thuốc này sẽ tấn công và giết chết tế bào ung thư.