Hóa trị ảnh hưởng thế nào tới khả năng sinh sản của phụ nữ

Hóa trị có thể khiến buồng trứng ngưng hoạt động. Đồng thời có thể gây mãn kinh, vô sinh tạm thời hoặc vĩnh viễn. Khi bị mãn kinh, bạn sẽ không thể có thai được nữa.