Cách Hỗ Trợ Cảm Xúc Bệnh Nhân Ung Thư

Bạn có thể hỗ trợ cảm xúc bệnh nhân ung thư bằng nhiều cách khác nhau. Hiểu cảm xúc của họ sẽ giúp bạn thấu hiểu và hỗ trợ họ tốt hơn.