Hạn chế quảng cáo thức ăn vặt

Béo phì là một nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư, chỉ sau thuốc lá. Chúng ta cần triển khai phòng chống béo phì cho chính con em mình, thế hệ tương lai của đất nước. . Tại Anh, một trong những biện pháp phòng chống béo phì trên trẻ em là cấm các quảng cáo về thức ăn vặt có hại trên các chương trình TV và chương trình trực tuyến dành cho trẻ em trước 9 giờ tối.