Gen di truyền và các loại ung thư (Phần 1)

Một vài người có gen lỗi di truyền có thể làm tăng nguy cơ phát triển một số loại ung thư đặc biệt. Và một số lỗi gen có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều hơn một loại ung thư.
Nếu thành viên trong gia đình bạn mắc một hay nhiều loại ung thư được đề cập dưới đây, bạn có thể muốn đọc thêm vài thông tin liên quan!
Một số lỗi gen đã có cách xét nghiệm để phát hiện, nhưng còn rất nhiều lỗi gen khác vẫn chưa có.