Đời sống xã hội và các hoạt động trong quá trình hóa trị

Mặc dù đang trong quá trình hóa trị, bạn vẫn có thể tiếp tục các hoạt động giao tiếp xã hội, chỉ cần lên kế hoạch trước và cẩn thận một chút thì mọi việc sẽ ổn.