Đối mặt với vô sinh

Thuốc hóa trị có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản (khả năng có con) của bệnh nhân ung thư. Hoàn toàn không dễ dàng để chấp nhận nhưng bạn có thể tiếp nhận và tìm thấy nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau để đối mặt và vượt qua tình trạng này.