Đối Diện Ung Thư – Cảm Giác Tội Lỗi, Đổ Lỗi, Tức Giận

Tìm hiểu về cảm giác tội lỗi, sự đổ lỗi và tức giận mà bạn có thể sẽ trải qua để hiểu rằng chia sẻ về căn bệnh có thể giúp ích cho bạn khi đối diện ung thư