Đối Diện Ung Thư – Bắt Đầu Từ Cảm Xúc Cá Nhân

Mỗi bệnh nhân đều trải qua những cảm xúc khác nhau khi biết đối diện ung thư. Việc quan trọng là bạn cần đối mặt những cảm xúc này theo cách riêng của mình.