Đo Cơn Đau Ung Thư – Phương pháp đánh giá

Bác sĩ thường đo cơn đau ung thư để đưa ra phương pháp chữa trị phù hợp qua việc đặt câu hỏi, thăm khám và đánh giá mức độ đau trên thang điểm