Đánh Giá Mức Độ Mệt Mỏi Theo “Chuẩn” Bác Sĩ

Mô tả sự mệt mỏi theo thang đo và trả lời một số câu hỏi liên quan sẽ giúp bác sĩ có thể đánh giá mức độ mệt mỏi của bệnh nhân chính xác hơn