Cơ chế của hoá trị

Hóa trị hoạt động bằng cách tiêu diệt tế bào ung thư và có hiệu quả khác nhau trên các loại ung thư khác nhau. Hãy cùng nhau tìm hiểu về cơ chế và các cách tiến hành khi điều trị bằng hóa trị.