Chăm sóc giảm nhẹ trong điều trị ung thư

Chăm sóc giảm nhẹ là phương pháp chăm sóc nhằm cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân mang những căn bệnh nghiêm trọng hoặc đe dọa đến tính mạng. Nó bao gồm chăm sóc các vấn đề tâm lý, xã hội, tâm linh của bệnh nhân nhờ vào các chuyên gia trong những lĩnh vực này.