Chăm Sóc Cảm Xúc –  Tình Trạng Sốc Và Phủ Nhận

Chăm sóc cảm xúc là một phần không thể thiếu khi sống cùng ung thư. Trong đó, sốc và phủ nhận là phản ứng tự nhiên khi bạn biết mình đang đối diện ung thư.