Các Nhóm Thuốc Giảm Đau

Có nhiều nhóm thuốc giảm đau khác nhau. Nhóm thuốc bạn cần phụ thuộc vào loại cơn đau của bạn. Bạn có thể cần một hoặc nhiều nhóm thuốc để giảm đau.