Ảnh hưởng của Hormone sinh dục đến giấc ngủ

Điều trị ung thư làm thay đổi nồng độ hormone sinh dục trong cơ thể và khi đó nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Dưới đây là các phương pháp giúp bạn cải thiện chứng mất ngủ do ảnh hưởng của sự suy giảm hormone sinh dục.