Ai sẽ xạ trị cho bạn?

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả bác sĩ và kĩ thuật viên hình ảnh sẽ cùng làm việc để đưa ra kế hoạch xạ trị cho bạn.